Αρχικά, ας επιλέξουμε το χρώμα του τοίχου.

Ποια σειρά θα χρησιμοποιησουμε;

Ας επιλέξουμε το πλαίσιο...

Τέλος, ας επιλέξουμε το κάλυμα!